Yönetim Kurulu

Serdar İzbeli

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Gülamoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı

Mehmet Sinan Küçükoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mustafa Ufuk Tükel

Yönetim Kurulu Üyesi

 Atıf Sağıroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi